Rekisteriseloste

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]

Rekisterinpitäjä

Emparius, Y-1901766-2, sähköpostiosoite: satu(at)emparius.com.

Yhteyshenkilö

Satu Langenberg, sähköpostiosoite: satu(at)emparius.com.

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Palvelun maksajien ja palveluun osallistuvien tiedot, joita tarvitaan laskutukseen, tuotteiden toimittamiseen tai palvelun toteuttamiseen tai jotka asiakas on muutoin vapaaehtoisesti luovuttanut.

Näitä tietoja ovat esimerkiksi maksajien osalta yhteyshenkilön ja maksajan nimi, y-tunnus, puhelinnumero sekä osoite ja palveluun osallistujien osalta nimi ja sähköpostiosoite.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]

Oikeusperuste

Asiakas ilmoittaa vapaaehtoisesti omat tietonsa yritykselle saadakseen tuotteen tai palvelun.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Kurssin toteutus, tuotteiden tai palvelun toimittaminen, asiakassuhteen hoito, viestintä, tilastointi, yritystoiminnan ja palveluiden kehittäminen.

Tietojen säilytys, luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään ja käsitellään sähköisessä muodossa suojatulla palvelimella huolellisesti ja asianmukaisesti suojattuna. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei laki tai määräykset tai sopimukset niin vaadi.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevia tietoja voi pyytää kirjallisesti poistettavaksi. Rekisteriin merkitty voi myös pyytää tietojensa korjaamista. Pyynnöt on lähetettävä osoitteeseen: satu(at)emparius.com.[/text_block]