Kehittämiseen halutaan nykyään ottaa mukaan asiakas ja hänen mielipiteensä ja kokemuksensa.

Sen myötä ovat lisääntyneet kaikenlaiset kyselyt ja tutkimukset kaikilla aloilla. Niitä tulee asiakasparalle joka tuutista. Hän tuskin jaksaa vastata jokaiseen kyselyyn ja uteluun, jonka hän saa.

Julkishallinto, organisaatiot ja yritykset kuitenkin kipeästi tarvitsevat asiakaskokemuksen ja tiedon siitä oliko asiakkaalle tuotettu palvelu sopiva ja mitä voisi kehittää. Tietoa halutaan mahdollisimman paljon ja joskus sitten käy niin, että kysely venyy pienen vihkon kokoiseksi.

Jos kysely on liian pitkä, kaikki eivät jaksa tai ehdi vastata.

Menetetään vastauksista kenties juuri ne, jotka olisivat olleet kaikkein hyödyllisimpiä.

Tai kyselyn viimeiset vastaukset on ”pinnistelty”, kun niihin ei ole enää jaksettu keskittyä.

Viimeiset vastaukset eivät enää kerro totuutta ja vääristävät tuloksia.

Mikä siis avuksi?

  • Mieti, mitkä muutamat kysymykset ovat kaikkein tärkeimmät
  • Minimoi vastausvaihtoehtojen määrä ja selkeytä ne
  • Tee kyselystä kaksi versiota: suppea ja laaja versio

Laatimalla kyselystä sekä laaja että suppea versio ja annetaan asiakkaan valita kumpaan hän vastaa, tavoitetaan paremmin koko kohderyhmä ja saadaan parempia vastauksia. Tämä toimii erityisesti kun kohderyhmällä on haasteita elämätilanteensa tai terveydentilansa vuoksi.

Jos haluat lisää neuvoja ja käytännön toteutuksen, ota yhteyttä 🙂

Satu Langenberg