Tietoja

Yrittäjä Satu Langenberg

Suoritettuja tutkintoja ja koulutuksia mm.

  • Muutosagentti (Aalto University Executive Education)
  • PRY:n sertifioima projektiosaaja (IPMA D)
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)

Parhaillaan suoritan tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa sote-alalla asiakkuuskehittäjänä ja Sote-Akatemia-opintokokonaisuutta Turun avoimessa yliopistossa (Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet, 25 op).

Asiakkailtani olen saanut kiitosta mm.

  • konkreettisten ratkaisujen antamisesta
  • selkeydestä
  • taidosta tiivistää asiat olennaiseen
  • empaattisuudesta

Palveluissani näkyy kokemusasiantuntijuus (4 lapsen äiti, yli 20 vuotta naimisissa) ja ammatillinen osaaminen.