Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Emparius, Y-1901766-2, sähköpostiosoite: satu@emparius.com

Yhteyshenkilö

Satu Langenberg, sähköpostiosoite: satu@emparius.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostilistalle liittyneiden ja kurssin ostaneiden osalta etunimi ja sähköpostiosoite.

Oikeusperuste

Henkilö ilmoittaa vapaaehtoisesti omat tietonsa yritykselle saadakseen ilmaisen tai maksullisen tuotteen.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Verkkokurssin toteutus, asiakassuhteiden hoito, viestintä, tilastointi, toiminnan ja palveluiden kehittäminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat tietoihin, jotka henkilöt ovat itse ilmoittaneet liittyessään sähköpostilistalle tai ilmoittautuessaan kurssille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laki niin vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään sähköisessä muodossa suojatulla palvelimella huolellisesti ja asianmukaisesti suojattuna.

Tietojen säilytys ja käsittely

Tietoja säilytetään 3 vuoden ajan jonka jälkeen tiedot poistetaan, ellei laki vaadi toisin.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevia tietoja voi pyytää kirjallisesti poistettavaksi. Rekisteriin merkitty voi myös pyytää tietojensa korjaamista. Pyyntö on lähetettävä osoitteeseen: satu@emparius.com